บทแปลเพลง Parachute ของ Cheryl Cole

posted on 23 Jul 2010 01:28 by roxamine in Cheryl

Parachute by Cheryl Cole

The latest music video "Paracute" of Cheryl Cole that you may fall into. Absolutely, there won't be a parachute as it's just about you and her.Parachute
 ร่มชูชีพ 
 

I don't tell anyone about theway you hold my hand 
I don't tell anyone about the things that we haveplanned 
I won't tell anybody 
Won't tell anybody 
They want to push me down 
They want to see you fall (Down) 

 

ฉันไม่ได้บอกใครๆว่าคุณจับมือฉันอย่างไร

ฉันไม่ได้บอกใครๆเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เราได้วางแผนเอาไว้

ฉันจะไม่บอกใคร

จะไม่บอกใคร

พวกเขาอยากฉุดให้เราต่ำลง

พวกเขาอยากเห็นคุณร่วงลงมา


Won't tell anybody how you turn my world around 
I won't tell anyone how your voice is my favouritesound 
I won't tell anybody 
Won't tell anybody 
They want to see us fall 
They want to see us fall 

 

จะไม่บอกใครๆ ว่าคุณเปลี่ยนแปลงโลกของฉันอย่างไร

ฉันจะไม่บอกใครๆ ว่าฉันชอบเสียงของคุณค่ไหน

ฉันจะไม่บอกใคร

จะไม่บอกใคร

พวกเขาอยากเห็นเราร่วงลงมา

พวกเขาอยากเห็นเราร่วงลงมา


I don't need a parachute 
Baby, if I've got you 
Baby, if I've got you 
I don't need a parachute 
You're gonna catch me 
You're gonna catch if I fall 
Down, down, down 

 

ฉันไม่ต้องการร่มชูชีพ

ที่รัก หากฉันมีคุณ

ที่รัก หานฉันมีคุณ

ฉันไม่ต้องการร่มชูชีพ

คุณจะจับฉันไว้

คุณจะจับฉันไว้ถ้าฉันร่วงลงไป

ลงไป ลงไป ลงไป


I don't need a parachute 
Baby, if I've got you 
Baby, if I've got you 
I don't need a parachute 
You're gonna catch me 
You're gonna catch if I fall 
Down, down, down 

 

ฉันไม่ต้องการร่มชูชีพ

ที่รัก หากฉันมีคุณ

ที่รัก หานฉันมีคุณ

ฉันไม่ต้องการร่มชูชีพ

คุณจะจับฉันไว้

คุณจะจับฉันไว้ถ้าฉันร่วงลงไป

ลงไป ลงไป ลงไป


Don't believe the things you tell yourself so latenight and 
You are your own worst enemy 
You'll never win the fight 
Just hold on to me 
I'll hold on to you 
It's you and me up against the world 
It's you and me....(Love) 

 

อย่าไปเชื่อสิ่งต่างๆที่คุณพร่ำบอกตัวเองยามดึกคืนนั้น และ

คุณเป็นศัตรูของตัวเองที่แย่ที่สุด

คุณจะไม่มีวันชนะการต่อสู้ครั้งนี้

แค่จับฉันเอาไว้

ฉันจะจับคุณไว้

คุณและฉันจะต้องลอยขึ้นสูงจากโลกใบนี้

คุณและฉัน... ความรัก


I don't need a parachute 
Baby, if I've got you 
Baby, if I've got you 
I don't need a parachute 
You're gonna catch me 
You're gonna catch if I fall 
Down, down, down 

 

ฉันไม่ต้องการร่มชูชีพ

ที่รัก หากฉันมีคุณ

ที่รัก หานฉันมีคุณ

ฉันไม่ต้องการร่มชูชีพ

คุณจะจับฉันไว้

คุณจะจับฉันไว้ถ้าฉันร่วงลงไป

ลงไป ลงไป ลงไป


I don't need a parachute 
Baby, if I've got you 
Baby, if I've got you